Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Šaffova ostroha 2024

24 mája - 26 mája

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v posledný májový víkend v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa uskutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečnice interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v štyroch kategóriách: hlavná kategória A (tanečníci a tanečnice interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií – voliteľný a povinný typ tanca), regionálna kategória B (tanečníci z folklórnych skupín, interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia), detská kategória C a mládežnícka kategória D (voliteľný a povinný typ tanca). Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov vyhľadávať a poznávať tradičný tanečný materiál, ako aj osvojiť si ľudový tanec a jeho zákonitostí a inšpirovať tiež interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Podrobnosti

Začiatok:
24 mája
Koniec:
26 mája
Webstránka:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/
Verified by MonsterInsights